COBISS
Home  >  Preporučena oprema  >  Uvod
Preporučena oprema
Preporučena oprema - uvod

Mašinska i programska oprema, internet

Za rad s programskom opremom COBISS2 i COBISS3 potreban je noviji personalni računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows, Linux ili Apple Macintosh OS X i priključkom na internet.

Štampači, čitači, ručni terminali i table za potpisivanje

Programska oprema COBISS podržava ograničen skup štampača, čitača bar koda, ručne terminale i table za potpisivanje.

Instaliranje programske opreme

Za programsku opremu COBISS2 i COBISS3 potrebna je instalacija programskog jezika Java za Microsoft Windows i Linux/Apple Macintosh.

Za pristup serverima s programskom opremom COBISS3 potrebna je instalacija klijenta s korisničkim interfejsom COBISS3.

Za pristup serverima s programskom opremom COBISS2 potrebna je instalacija besplatnog programa COBISS/Connect. Na računar ga instalirate tako što na portalu Obrazovanje, u odeljku Korisnička imena COBISS, izaberete link Instaliranje programa COBISS/Connect. Uputstva za instaliranje i upotrebu programa COBISS/Connect dostupna su na portalu Obrazovanje, ako izaberete link E-priručnici.