Home
Home  >  Statistike, pokazatelji rasta ...
Statistike 2016
  • Statistika COBIB.RS i lokalnih baza podataka (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.RS i lokalnih baza podataka po tipu građe (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja usluga pozajmice (pdf, xls)
  • Statistika korišćenja servisa COBISS/OPAC - Moja biblioteka (pdf, xls)
Arhiv
Pokazatelji rasta sistema COBISS.RS

Pokazatelji rasta 2014 2015 2016
Punopravnih članica sistema COBISS.RS
- nacionalne, univerzitetske i visokoškolske
- javne
- specijalne
- školske
8
1
7
0
0
15
7
7
1
0
15
7
7
1
0
Korisnika COBISS3 aplikacija:
- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabavka
- COBISS3/Fond
- COBISS3/Pozajmica
- COBISS3/Međubibliotečka pozajmica

1
0
8
0
0

14
0
15
1
0

15
0
15
1
0
Broj bibliografskih zapisa:
- u uzajamnoj bazi podataka COBIB.RS
- u lokalnim bazama podataka biblioteka

76.385
76.977

100.950
115.270

128.996
164.336
Korišćenje uzajamne baze podataka i lokalnih baza podataka u COBISS/OPAC-u:
- pretraživanja
- prikazani zapisi

74.959
63.744

84.815
71.462

120.524
97.817
Broj ispisa personalnih bibliografija   172 80
Broj biblioteka sa automatizovanom pozajmicom:
- pozajmice građe
- produženje pozajmice
- rezervacije građe
 
 
 
 
1
680
626
16
1
57.632
6.927
1.350
Upotreba programske opreme COBISS3:
- broj kreiranih zapisa
- podatci o fondu - prirast
- broj transakcija pozajmice i produženja
 
2.374
13.286
0
 
3.633
21.852
1.306
 
3.314
28.631
64.559
Broj dokumentovanih zahteva korisnika za pomoć 3.500 4.100 3.800
Obrazovanje po programu IZUM-a:
- trajanje kurseva (u danima)
- broj učesnika

11
43

10
21

6
31
Broj izdatih dozvola za uzajamnu katalogizaciju:
- dozvola A
- dozvola B1
- dozvola B2
- dozvola SER
- dozvola C
- dozvola D
 
16
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
29
1
 
 
1