Home
Home  >  Статистике, показатељи раста ...
Статистике 2016
  • Статистика COBIB.RS и локалних база података (пдф, xлс)
  • Статистика COBIB.RS и локалних база података по типу грађе (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења услуга позајмице (пдф, xлс)
  • Статистика коришћења сервиса COBISS/OPAC - Моја библиотека (пдф, xлс)
Архив
Показатељи раста система COBISS.RS

Показатељи раста 2014 2015 2016
Пуноправних чланица система COBISS.RS
- националне, универзитетске и високошколске
- јавне
- специјалне
- школске
8
1
7
0
0
15
7
7
1
0
15
7
7
1
0
Корисника COBISS3 апликација:
- COBISS3/Каталогизација
- COBISS3/Набавка
- COBISS3/Фонд
- COBISS3/Позајмица
- COBISS3/Међубиблиотечка позајмица

1
0
8
0
0

14
0
15
1
0

15
0
15
1
0
Број библиографских записа:
- у узајамној бази података COBIB.RS
- у локалним базама података библиотека

76.385
76.977

100.950
115.270

128.996
164.336
Коришћење узајамне базе података и локалних база података у COBISS/OPAC-у:
- претраживања
- приказани записи

74.959
63.744

84.815
71.462

120.524
97.817
Број исписа персоналних библиографија   172 80
Број библиотека са аутоматизованом позајмицом:
- позајмице грађе
- продужење позајмице
- резервације грађе
 
 
 
 
1
680
626
16
1
57.632
6.927
1.350
Употреба програмске опреме COBISS3:
- број креираних записa
- податци о фонду - прираст
- број трансакција позајмице и продужења
 
2.374
13.286
 
 
3.633
21.852
1.306
 
3.314
28.631
64.559
Број документованих захтева корисника за помоћ 3.500 4.100 3.800
Образовање по програму IZUM-а:
- трајање курсева (у данима)
- број учесника

11
43

10
21

6
31
Број издатих дозвола за узајамну каталогизацију:
- дозвола А
- дозвола B1
- дозвола B2
- дозвола SER
- дозвола C
- дозвола D
 
16
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
29
1
 
 
1