COBISS
Home  >  VIBRS Centar  >  Podaci za kontakt
VIBRS Centar
VIBRS Centar - Podaci za kontakt

VIBRS Centar

Zvanični nazivVIBRS - Centar
AdresaJevrejska 30, 51 000 Banja Luka
Telefon+387 51 215 859,
+387 51 215 460
Telefaks+387 51 217 040
E-mailvibrsservis@vibrs.rs

Zaposleni

Željka Komlenićrukovodilac+387 51 215 859 lok. 112;
+387 (0)65 638 683
Biljana Papićredaktor+387 51 215 859 lok. 115
Bojana Miloševićbibliotekar+387 51 215 859 lok. 123
Tatjana Dunovićbibliotekar+387 51 215 750
Dalibor Pančićsistem administrator+387 51 211 460