COBISS
Home  >  VIBRS Centar  >  O VIBRS Centru
VIBRS Centar
VIBRS Centar - O VIBRS Centru
  • planiranje i usklađivanje aktivnosti u vezi s računarskim povezivanjem biblioteka u sistemu COBISS.RS,
  • obezbeđivanje programske opreme COBISS i korisničke dokumentacije za uzajamnu katalogizaciju, za lokalno bibliotečko poslovanje i za druge servise,
  • upravljanje uzajamnom bazom podataka COBIB.RS i sistemom COBISS.RS,
  • organizovanje i izvođenje obrazovanja i stručna pomoć bibliotekama i drugim korisnicima programske opreme i servisa COBISS,
  • obezbeđivanje računarskih kapaciteta za rad sistema i centralnih servisa,
  • stručna pomoć bibliotekama prilikom konverzije i prenosa podataka iz drugih sistema,
  • utvrđivanje osposobljenosti stručnih bibliotečkih radnika za učešće u uzajamnoj katalogizaciji.